Vitaal in de zorg

Bedrijfsyoga gericht op het behoud van vitaliteit van zorgmedewerkers

Ervaar!Yoga verzorgt yogalessen aan medewerkers van bedrijven in de zorgsector. Deze bedrijfsyoga is gericht op het behoud van vitaliteit.

 Balans in je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid

Je bent werknemer
Door Yoga te beoefenen, in verbinding met de adem, werk je aan balans in je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het contact met de adem tijdens de oefeningen brengt verbinding tussen lichaam en bewustzijn. Het geeft een positief effect aan het ervaren van eigen kracht, souplesse en veerkracht. Je leert je eigen grenzen kennen en je verbetert je concentratie. Yoga in combinatie met bewust ademen helpt je beter om te gaan met stress en je leert bewust ontspannen, bewust beslissingen te maken en minder te reageren vanuit emotie. Je voelt je uitgerust, vitaal en vol nieuwe energie. Dit komt ten goede aan jezelf en heeft daardoor als vanzelf een positieve invloed op de dienst die je verleent aan een ander.                                                                     

Wanneer je lekker in je vel zit komt dit ten goede aan de zorg die je verleent 

Je bent werkgever
Er zijn diverse vormen van bedrijfsyoga mogelijk:

Ο  Yoga voor je team ten behoeve van behoud van vitaliteit

  • Yogalessen bij Ervaar!Yoga tijdens de reguliere lessen in de lesruimte van Ervaar!Yoga, gebruikmakend van het persoonlijk budget.
  • Een serie wekelijkse yogalessen met je team op de werklocatie. 

Yoga voor de werknemer brengt balans in geestelijke en lichamelijke gezondheid, geeft hernieuwde energie en verhoogt vitaliteit. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de te verlenen zorg. Door het met regelmaat beoefenen van Saswitha-Hatha-Yoga leert men de adem inzetten als instrument om ontspanning te creëren, waardoor bewust invloed uit te oefenen is op de eigen stressbeleving. Men ervaart de eigen kracht, souplesse en veerkracht en leert de eigen grenzen kennen en respecteren. Yoga leert bewust ontspanning te ervaren én te creëren en verbetert de concentratie. Het leert bewust beslissingen te maken en minder te reageren vanuit emotie.

Ο  Yoga tijdens een (meerdaagse) training of tijdens heidagen

Het integreren van een yogales tijdens een trainingsdag brengt verbinding en frisse energie. Wanneer je als team een groot deel van de dag aan het praten en informatie aan het delen en verwerken bent, kan het fijn zijn om even letterlijk in beweging te komen. Het beoefenen van yoga creëert opnieuw rust en ruimte en werkt verhelderend. Door met het thema van de yogales aan te sluiten bij het thema van de training of heidagen wordt dit thema diepgaander ervaren. Thema’s van lessen die Ervaar!Yoga aanbiedt zijn ‘Vertrouwen en Stabiliteit’, ‘Creatie en Plezier’, ‘Eigenheid en Persoonlijke Kracht’, ‘Verbinding en Compassie’.

Ook is het mogelijk de yogales(sen) op maat te maken, passend bij het thema van deze dag(en). Hiervoor ga ik met u in gesprek over het thema en het doel van de training. Contact

Yogales tijdens een trainingsdag verbindt en geeft nieuwe energie 

De Docent
Bijna dertig jaar heb ik met veel plezier en enthousiasme gewerkt als verpleegkundige in verschillende ziekenhuizen, met name als CCU-, IC- en SEH-verpleegkundige. Op onder andere deze afdelingen heb ik de waarde van lichamelijke en geestelijke vitaliteit gezien, bij zowel de medewerkers als bij de patiënten waarvoor zij zorgdragen. Het beoefenen van yoga is van grote waarde voor het behoud van vitaliteit. Yoga geeft energie, biedt ontspanning en leert hoe de adem ingezet kan worden om rust te ervaren. Zowel lichamelijke als mentaal. Om goed te kunnen zorgen voor een ander, dien je ook goed voor jezelf te zorgen. En vaak lopen we onszelf in ons werk voorbij. Yogalessen voor zorgverleners biedt hen handvatten om beter om te gaan met stress en meer verbinding met zichzelf te kunnen ervaren. Het draagt bij aan werkplezier en aan goede zorgverlening.
Vanaf 2002 beoefen ik yoga en in 2014 ben ik gestart met de, door de Nederlandse vereniging voor yogadocenten erkende, Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte. Een gedegen, inspirerende opleiding die bestaat uit 3 basisjaren, aanvullende en verdiepende modules en het 4e jaar een specialisatiejaar.
In 2017 rondde ik de eerste drie basisjaren af met de specialisaties ademtherapie, adem en pranayama en ayurvedische massage en startte ik mijn bedrijf voor Yoga en Ademcoaching. Mijn theoretische en praktische kennis en vaardigheden die ik als verpleegkundige heb opgedaan, ervaar ik als van grote waarde voor het overdragen van zowel de yogabeoefening als in de ademcoaching.
In 2018 specialiseerde ik me met veel plezier in zwangerschapsyoga.
Regelmatig volg ik erkende bijscholingen en workshops. 

Meer informatie
Neem vrijblijvend contact op voor yogalessen voor werknemers of voor een (of meerdere) yogales(sen) op het werk of op locatie.

Startpagina